Jak objednat pobyt | Cesta ke zdraví s.r.o.

 • Rezervace

  Zvolený pobyt si rezervujte prostřednictvím formuláře Objednávka pobytu na www.cestakezdravi.cz, který je u jednotlivých pobytů uveden, nebo formou prostého e-mailu na adresu rezervace@cestakezdravi.cz

  V tomto případě musí objednávka obsahovat

  • jména a příjmení všech účastníků
  • datum narození účastníků
  • korespondenční adresa účastníků včetně PSČ
  • e-mail adresa účastníků
  • telefon (mobil) účastníků
  • termín pobytu
  • místo pobytu
  • zvolený program
  • požadavky na dopravu
  • požadavky na pojištění
  • cena pobytu

  Nejpozději do 3 dnů obdržíte cestovní smlouvu (není-li dohodnuto jinak).

  Cestovní smlouva

  Cestovní smlouva

  Cestovní smlouvu obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Ti, kdo nemájí e-mail, obdrží cestovní smlouvu poštou.

  • Smlouvu vytiskněte, opravte nebo doplňte jednotlivé údaje, podepište a nejpozději do 7 dnů od data vystavení smlouvy zašlete na adresu CK Zdraví. Opce (rezervace) zvoleného pobytu je 7 pracovních dní (není-li stanoveno jinak). Kopii smlouvy si ponecháte.
  • Na jednu smlouvu lze přihlásit i více osob (tzv. rodinná či kolektivní cestovní smlouva). Objednavatel přebírá zodpovědnost za předání potřebných informací všem přihlášeným i za dodržení platebních podmínek.
  • U osob mladších 18 let musí cestovní smlouvu podepsat zákonný zástupce.
  • Součástí cestovní smlouvy jsou informace k pobytu a Všeobecné obchodní podmínky (k dispozici na www.cestakezdravi.cz).

   Vouchery

  • u tuzemských pobytů plní funkci voucheru cestovní smlouva
  • u zahraničních pobytů jednotlivců rozesíláme vouchery cca 7 dní před odjezdem na pobyt
  • u zahraničních pobytů skupin voucher obdrží vedoucí zájezdu, cvičitelé nebo delegát

   Informace k pobytu

  • u tuzemských pobytů obdržíte informace k pobytu společně s cestovní smlouvou (není-li stanoveno jinak)
  • u zahraničních pobytů obdržíte informace k pobytu cca 7 dní před odjezdem na pobyt (není-li stanoveno jinak)

   Platba pobytu

  Celková cena pobytu uvedená v cestovní smlouvě a je rozúčtována na zálohu a doplatek. Platbu tudíž můžete provést formou zálohy a doplatku, nebo jednorázově celou částkou.

  Platba zálohy

  S odesláním vyplněné a podepsané cestovní smlouvy je potřeba uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. Výše zálohy a datum splatnosti je vždy uvedeno v cestovní smlouvě a je závazné (není-li dohodnutu jinak). Pokud pobyt objednáváte ve lhůtě kratší než 35 dní před započetím pobytu, hradíte již celou částku.

  Platba doplatku

  Doplatek musí být uhrazen nejpozději 35 dní před započetím pobytu, datum je vždy uvedeno v cestovní smlouvě. Pokud CK neobdrží doplatek do stanoveného data, může místo postoupit dalšímu zájemci. 

  Platba celé částky

  Pobyt (zájezd) můžete uhradit jednorázově celou částkou. V tomto případě je datum splatnosti shodný s datem splatnosti zálohy, uvedeným v cestovní smlouvě.

  Způsob provedení platby

  A) bankovním převodem

  • na účet číslo 2400159108 / 2010– Fio banka, a.s.
  • variabilní symbol VS = číslo cestovní smlouvy
  • specifický symbol SS = datum narození objednatele (klienta)
  • konstantní symbol KS = 308
  • do zprávy pro příjemce uveďte jména účastníků, za které je pobyt hrazen

  Bez správného uvedení symbolů nelze platby dohledat. V těchto případech CK Zdraví neručí za škodu vzniklou v souvislosti s  chybným připsáním plateb.

  B) vkladem na účet CK Zdraví v každé pobočce Fio banky (viz. bod A)

  C) poštovní poukázkou typu C

  • adresát: CK Zdraví, Vodárenská 502, 27361  Velká Dobrá
  • ve zprávě pro příjemce uveďte jména osob, za které je platba provedena

  D) hotově v kanceláři CK Zdraví nebo u provizních prodejců

  U provizních prodejců CK Zdraví neručí za škody vzniklé pozdržením nebo nepřevedením platby na účet CK Zdraví.

  E) fakturou

  Žádost o vystavení faktury musí obsahovat:

  • přesný název zaměstnavatele (dle OR)
  • adresa zaměstnavatele včetně PSČ
  • IČO a DIČ
  • jméno a příjmení osob požadujících fakturu, popřípadě jejich osobní čísla
  • termín pobytu
  • má-li zaměstnavatel specielní požadavek na text do faktury, uveďte jeho znění
  • výše fakturované částky

  Termín úhrady pobytu či akce se řídí splatností faktury dle OR. V případě prodloužení splatnosti uveďte její délku.

   

 • O nás

© 2013 Cesta ke zdraví s.r.o.
Provozuje TrueWeb.czCK Zdraví

Cesta ke zdraví, Kladno
Víkendové zájezdy | Týdenní zájezdy | Dětské tábory | Cvičení a kurzy | Cestovní pojištění